Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że obsługuje Program "Czyste Powietrze", w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 (podwyższony poziom dofinansowania) mieszkańcy Gminy Jemielno otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

W załączniku pełna informacja o programie:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

Załączniki:

  1. Klauzula do zaświadczeń o Czyste Powietrze (plik docx 12KB)
  2. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (plik pdf 848KB)
  3. Czyste powietrze - ULOTKA (plik pdf 2148KB)
  4. Oświadczenie (plik pdf 30KB)