Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

Data publikacji: 2019-03-12

Jemielno, 04.03.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


DOT:zaproszenie do składania ofert


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

Zamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.Zatwierdziła:
Bogusława Olszewska
p.o. Kierownik GOPS Jemielno

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

Data publikacji: 2019-03-12

Jemielno, 04.03.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI


DOT:

zaproszenie do składania ofert
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkaniaZamawiający informuje, że procedura zapytania ofertowego nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak ofert.Zatwierdziła:
Bogusława Olszewska
p.o. Kierownik GOPS Jemielno

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Data publikacji: 2019-02-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w miejscu ich zamieszkania

Czytaj całość publikacji " ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (plik docx 11KB)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego.

Data publikacji: 2018-12-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych w 2019 r.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach zapytania ofertowego."

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach zapytania ofertowego. (plik pdf 310KB)

Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r.

Data publikacji: 2018-11-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2019 r.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r."

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r. (plik pdf 165KB)
 2. Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r. (plik pdf 336KB)
 3. Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r. (plik pdf 339KB)
 4. Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2019 r. (plik pdf 300KB)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Data publikacji: 2017-12-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku w pomieszczeniach stołówek Szkół Podstawowych na terenie Gminy Jemielno , przez pięć dni w tygodniu w czasie zajęć szkolnych objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2018 r.


Czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach zapytania ofertowego "

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r.

Data publikacji: 2017-11-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2018 r.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. "

Scrapbooking w Klubie Seniora w RacocieScrapbooking w Klubie Seniora w Racocie

Załączniki:

 1. druk oferty (plik doc 27KB)
 2. Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 1 (plik pdf 429KB)
 3. Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 2 (plik pdf 433KB)
 4. Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2018 r. str 3 (plik pdf 377KB)

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Data publikacji: 2016-12-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dzieciom i młodzieży objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2017 r.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach zapytania ofertowego "

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach zapytania ofertowego (plik pdf 367KB)
 2. Informacja o wynikach zapytania ofertowego (plik pdf 268KB)

Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2017 r.

Data publikacji: 2016-11-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi przygotowania, dowozu i wydania dzieciom i młodzieży jednego gorącego posiłku dziennie w 2017 r.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na dożywianie w Gminie Jemielno w 2017 r. "

Załączniki:

 1. OFERTA druk (plik doc 27KB)
 2. Zapytanie ofertowe str.1 (plik pdf 430KB)
 3. Zapytanie ofertowe str. 2 (plik pdf 453KB)
 4. Zapytanie ofertowe str. 3 (plik pdf 311KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego.

Data publikacji: 2016-09-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu oraz dostawy serwera (jednostki centralnej) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego."

Załączniki:

 1. Protokół zamówienia publicznego str.1 (plik pdf 360KB)
 2. Protokół zamówienia publicznego str. 2 (plik pdf 166KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2016-09-13

Zakup oraz dostawa serwera (jednostka centralna) wraz z instalacją oraz konfiguracją systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe "

Załączniki:

 1. OFERTA druk (plik doc 26KB)
 2. Zapytanie ofertowe - załącznik (plik pdf 430KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 473KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2016-03-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
Remontu pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 268KB)

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie

Data publikacji: 2016-02-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania remontu 3 pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie.

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie"

Załączniki:

 1. OFERTA (plik doc 25KB)
 2. Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie (plik pdf 153KB)
 3. Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie (plik pdf 371KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 2014-07-24

efs-logo Jemielno, dnia 24.07.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego Organizacji i przeprowadzenia kursu stylizacji paznokci dla 3 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Stachowiak
Joanna Stachowiak
ul. Storczykowa 9
63 - 900 Folwark
Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.
Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 6 287,00zł.

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.07.2014 roku do godziny 15. 00 oferty złożyli następujący
Wykonawcy:
1. An Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Piłsudskiego 61A/1,
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
2. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą przy
ul. Gustawa Morcinka nr 8,
67 - 200 Głogów
3. Centrum Stachowiak Joanna Stachowiak z siedzibą przy
ul. Storczykowa 9,
63 - 900 Folwark
4. VADEMECUM Doradztwo, Szkolenia,
Pośrednictwo Stanisław Chudyk z siedzibą przy
ul. Kochanowskiego 5,
56 - 400 Oleśnica
5. Fundację Optimo Modo z siedzibą przy
ul. Karola Miarki 48,
58 - 500 Jelenia Góra
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2014-07-09

efs-logo ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

 1. OFERTA (plik doc 24KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 2014-06-26

efs-logo Jemielno, dnia 25.06.2014r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego Niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w wymiarze 20mb dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

DELEO PPHU
Tomasz Chlastawa
Bolesławice 232B
59 - 700 Bolesławiec

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 369,00zł.

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 23.06.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o., Oddział Południe z siedzibą przy ul. Katowicka 160F, 41 - 500 Chorzów
2. Kancelaria Prawna Robert Kozarzewski z siedzibą w Kąty Węgierskie przy ul. Modrzewiowa 2,
05 - 126 Nieporęt
3. DELEO PPHU Tomasz Chlastawa z siedzibą w Bolesławice 232B, 59 - 700 Bolesławiec
4. SUNRAJ Sławomir Sobieraj z siedzibą przy ul. Broniewskiego 13, 87 - 720 Ciechocinek
5. ESOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Obornicka 102, 62 - 002 Suchy Las
6. Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej z siedzibą przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,
40 - 940 Katowice
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2014-06-02

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
Jemielno 30; 56 - 209 JEMIELNO
2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 90400000-1 Usługi utylizacji śmieci
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na zadanie pod nazwą Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej w II klasie tajności zgodnie z normą DIN 66399 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wynikające m. in. z ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 01 LIPIEC - 31 LIPIEC 2014 roku
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena - 100%
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Wykonanie zadania Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej mieszczącej się w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie w wymiarze 20,00 mb (dokumenty papierowe).
2. Oferent zobowiązuje się do:
- zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
- pokrycia dojazdu do siedziby Zamawiającego
- odbioru dokumentacji i zniszczenia w niszczarni Oferenta lub zniszczenia w siedzibie Zamawiającego
- zapewnienia pojemników do przewozu dokumentów
- wydania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego odpowiedniego certyfikatu zniszczenia oraz
protokołu zniszczenia
- możliwość obecności Zamawiającego w trakcie procesu niszczenia
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku OFERTA
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na realizację zadania niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania - Władysława Krowicka tel. 65 544-71-63.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
Jemielno 30, 56 - 209 JEMIELNO
Ofertę należy złożyć do dnia: 24 czerwca 2014r. do godz. 1500.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia procesu wyboru oferty realizacji usługi; nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert; pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z opisem niniejszego zapytania, bez podawania przyczyny.ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

 1. OFERTA (plik doc 42KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 2014-05-28

efs-logo Jemielno, dnia 28.05.2014r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego Organizacja i przeprowadzenie kursu Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących dla 3 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Fundacja Optimo Modo
ul. Karola Miarki 48
58 - 500 Jelenia Góra
Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 65% oraz doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce - 35%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 15 000,00zł oraz największe doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń/kursów o podobnej tematyce.

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 27.05.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Motywator Paweł Adamski z siedzibą przy ul. Podgórze 2, 58 - 500 Jelenia Góra
2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. z siedzibą przy ul. Książęcej 6/1, 56 - 560 Jelenia Góra
3. Fundacja Optimo Modo z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 - 500 Jelenia Góra
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp. Nazwa Wykonawcy Liczba punktów Razem
1. Motywator Paweł Adamski
ul. Podgórze 2,
58 - 500 Jelenia Góra 55,27 55,27
2. Akademia Edukacji Społecznej S.C. ul. Książęca 6/1,
56 - 560 Jelenia Góra 48,75 48,75
3. Fundacja Optimo Modo
ul. Karola Miarki 48,
58 - 500 Jelenia Góra 100,00 100,00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2014-05-13

efs-logo ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU ' MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH' DLA 3 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ' BĄDŹ AKTYWNY -UWIERZ W SIEBIE '

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

 1. OFERTA (plik doc 29KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 2014-04-14

efs-logo Jemielno, dnia 14.04.2014r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Dariusz Mikołajczak
Ośrodek Szkolenia Kierowców
MIKO
ul. Broniewskiego 9
64 - 100 Leszno
Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%. Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu Ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert tj. 14 000,00 zł.

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.04.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Olejnik z siedzibą w Osłowice 47, 56 - 209 Jemielno
2. Dariusz Mikołajczak Ośrodek Szkolenia Kierowców MIKO z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 64 - 100 Leszno
3. FUNDACJA OPTIMO MODO z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 - 500 Jelenia Góra
4. AUTO - SZKOŁA Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Dawidowicz z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 31,
56 - 100 Wołów
SKAN - Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2014-03-28

efs-logo Jemielno, dnia 28-03-2014GOPS.26.4.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
Jemielno 30; 56 - 209 JEMIELNO
2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy.
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie.
Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18 - 39 lat.
3. Termin realizacji zamówienia: 12 MAJA - 31 SIERPNIA 2014 roku (maj - zajęcia teoretyczne; część praktyczna - w dni wynikające z indywidualnych ustaleń z kursantem)
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert: Cena - 100%
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Przeprowadzenie zajęć obejmujących 30 godzin teorii (godziny lekcyjne po 45 min.) oraz
30 godzin praktyki (godziny zegarowe po 60 min.) dla 8 osób.
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionego
instruktora posiadającego udokumentowane doświadczenie zgodne z przedmiotem
zamówienia.
3. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Oferent.
4. Koszt dojazdu instruktora na zajęcia teoretyczne pokrywa Oferent.
5. Koszt dojazdu instruktora do każdego uczestnika w czasie trwania zajęć praktycznych
pokrywa Oferent.
6. Oferent zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykładowców/instruktorów,
- zapewnienia uczestnikom kursu przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich,
- opłacenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego i jego potwierdzenie,
- zapewnienia kursantom dojazdu na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego
- zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika (oraz jeden
egzemplarz do akt projektu) tj. podręczniki i testy dla kierowców, notatniki, długopisy,
które przechodzą na własność uczestników,

- zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu,
- wynajęcia sali na terenie Gminy Jemielno na zajęcia teoretyczne,
- zapewnienia cateringu na zajęcia teoretyczne,
- pokrycia kosztów ewentualnego noclegu wykładowcy w czasie zajęć teoretycznych,
- sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do
egzaminów,
- wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- dostarczenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu
- ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku
ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku OFERTA
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres gopsjemielno@wp.pl.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania - Władysława Krowicka
tel. 65 544-71-63.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
Jemielno 30, 56 - 209 JEMIELNO
Ofertę należy złożyć do dnia: 11 kwietnia 2014r. do godz. 1500.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Koordynator projektu
Władysława Krowicka .
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

 1. OFERTA (plik doc 29KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 2014-03-24

efs-logo Jemielno, dnia 24.03.2014r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów readaptacyjnych z psychologiem dla 9 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie oraz koordynatora i pracownika socjalnego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

europartner Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 6
43 - 600 Jaworzno

Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 21.03.2014 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Delta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 - 600 Jaworzno
2. Placówka Kształcenia Ustawicznego Dla Dorosłych SZKOŁA BIZNESU z siedzibą przy ul. Chodowieckiego 9, 48 - 300 Nysa
3. europartner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodnia 6, 43 - 600 Jaworzno
4. Profectus Szkolenia - doradztwo Renata Mikołajczyk z siedzibą przy os. Kopernika 9/87, 34 - 100 Wadowice
5. Pracownia Psychologiczna MOCNA STRONA Aleksandra Pazoła z siedzibą przy ul. F. Chopina 45, 64 - 100 Leszno
6. MAGDA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Kucia z siedzibą przy ul. Asnyka 7, 76 - 270 Ustka
7. Fundacja OPTIMO MODO z siedzibą przy ul. Karola Miarki 48, 58 - 500 Jelenia Góra
8. STUDIO INSPIRACJI Katarzyna Bielewicz - Jarocka z siedzibą w Kromnów 55, 58 - 512 Stara Kamienica
9. Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, 63 - 720 Koźmin Wlkp.
10. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE z siedzibą przy ul. Rydlówka 5/113, 30 - 363 Kraków
11. Centrum Doskonalenia Kadr z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 7, 67 - 100 Nowa Sól
12. iNCOME - Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój z siedzibą przy ul. Spokojna 8, 33 - 330 Grybów
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2014-03-07

efs-logo W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

 1. OFERTA (plik doc 29KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 2014-02-24

efs-logo Jemielno, dnia 24.02.2014r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PROFECTUS
Szkolenia - doradztwo
Renata Mikołajczyk
os. Kopernika 9/87
34 - 100 Wadowice

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2014-02-07

efs-logo ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 29KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2013-11-07

efs-logo GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE
www.jemielno.gopsinfo.pl

Jemielno 30; 56-209 Jemielno
Tel./Fax.: 065 544 71 63
e-mail: gopsjemielno@wp.pl


Jemielno, dnia 06.11.2013r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego Organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

FUNDACJA OPTIMO MODO
ul. Jagiellońska 26
58 - 560 Jelenia Góra
Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 05.11.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. FUNDACJA OPTIMO MODO z siedzibą przy ul. Jagiellońska 26, 58 - 560 Jelenia Góra
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2013-10-22

efs-logo ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki:

 1. DRUK OFERTY (plik doc 29KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2013-07-10

efs-logo Jemielno, dnia 2013-07-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi kasy fiskalnej dla 9 osób w ramach projektu Bądź aktywny- uwierz w siebie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie


W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
1.Władysława Krowicka - Koordynator projektu
2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
Łącznie wpłynęła 1 oferta

Wybrano ofertę złożoną przez STUDIO INSPIRACJI
KATARZYNA BIELEWICZ-JAROCKA; KROMNÓW 55 ; 58-512 STARA KAMIENICA

Uzasadnienie.

Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (plik pdf 490KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2013-07-10

efs-logo Jemielnio,dnia 2013-07-08


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla 9 osób w ramach projektu Bądź aktywny- uwierz w siebie realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

W dniu 08-07-2013r w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Komisja w składzie
1.Władysława Krowicka - Koordynator projektu
2. Katarzyna Kujawa - Starsza księgowa
zebrała się w celu dokonania analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu
Łącznie wpłynęły 1 oferta

Wybrano ofertę złożoną przez MOTYWATOR PAWEŁ ADAMSKI
Ul. PODGÓRZE 2 ; 58-500 JELENIA GÓRA

Uzasadnienie.
Oferta po dokonaniu oceny spełnia wymogi i jest korzystna dla zamawiającego.

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (plik pdf 482KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2013-06-20

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA DLA 9 OSÓB

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 1154KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2013-06-20

efs-logo ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KASY FISKALNEJ DLA GRUPY 9 OSÓB

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE "

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 1382KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2013-05-10

efs-logo ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWYCH WARSZTATÓW READAPTACYJNYCH

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE "

WYBÓR OFERT

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE - SKAN (plik pdf 1413KB)