Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE

Data publikacji: 2014-12-15

efs-logo

Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w latach 2009 - 2014

Czytaj całość publikacji "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE "

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE 'KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE '

Załączniki:

 1. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY ' BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE ' (plik ppt 42780KB)

Indywidualne konsultacje prawne

Data publikacji: 2014-11-27

efs-logo

W dniach 24. 11. 2014 r. - 25.11. 2014 r. w Urzędzie Gminy w Jemielnie odbyły się Indywidualne konsultacje prawne organizowane w ramach projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie. W konsultacjach wzięło udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w wieku od 18 do 39 lat.
Każda osoba miała możliwość przedstawienia swojego problemu oraz uzyskania obszernej porady prawnej. Łącznie uczestnicy mięli do dyspozycji 10 godzin zegarowych konsultacji.
Każda osoba na zakończenie otrzymała certyfikat poświadczający udział w konsultacjach.

KURS STYLIZACJI PAZNOKCI

Data publikacji: 2014-10-01

efs-logo

W dniach 17. 09 .2014 r. - 26 .09 .2014 r. w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się Kurs stylizacji paznokci organizowany w ramach projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie.
W kursie wzięły udział 3 bezrobotne kobiety w wieku od 27 do 37 lat.
Uczestniczki początkowo zdobyły podstawową wiedzę na temat budowy paznokcia, sposobu przygotowania dłoni do zabiegów, produktów i akcesoriów używanych do pielęgnacji paznokci oraz ogólnych zasad dotyczących obsługi klienta. Następnie podczas zajęć praktycznych nabyły umiejętności z zakresu przedłużania i stylizacji paznokci metodą żelową i hybrydową. Miały też możliwość zakładania i zdobienia tipsów. Każda osoba po zakończeniu kursu otrzymała na własność zestaw startowy składający się z lakierów, pilników, zmywaczy do paznokci wraz z lampą UV.
W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje.
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszerzenie zakresu miejsc, w których mogą poszukiwać zatrudnienia.

 Zdjęcia KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI- GALERIA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI- GALERIA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI- GALERIA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI- GALERIA KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI KURS STYLIZACJI PAZNOKCI

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

Data publikacji: 2014-09-30

efs-logo

W dniach 12 .05. 2014 r. - 31. 08. 2014 r. odbył się kurs prawa jazdy kat. B.
Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie. W kursie wzięło udział 8 bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
Początkowo beneficjenci uczestniczyli w 30 godzinach lekcyjnych zajęć teoretycznych mających na celu zaznajomienie się kursantów z obsługą pojazdu. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Następnie każda osoba odbyła 30 godzin zegarowych praktycznej obsługi i użytkowania samochodu.
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły uczestnikom na przystąpienie do egzaminu państwowego, a zdobycie prawa jazdy umożliwi im poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.

KURS PRAWA JAZDY KAT. BKURS PRAWA JAZDY KAT. BKURS PRAWA JAZDY KAT. BKURS PRAWA JAZDY KAT. BKURS PRAWA JAZDY KAT. BKURS PRAWA JAZDY KAT. BKURS PRAWA JAZDY KAT. BKURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH

Data publikacji: 2014-08-06

efs-logo

W dniach 14. 07. 2014 r. - 01 .08. 2014 r . w Sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbył się kurs
Magazynier z obsługą wózka widłowego i komputerowych programów fakturujących.
Był on realizowany jako instrument aktywnej integracji w ramach projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie. W kursie wzięło udział 2 bezrobotnych mężczyzn i 1 nieaktywny zawodowo mężczyzna w wieku od 18 do 39 lat.
Uczestnicy w pierwszych dwóch tygodniach zajęć uczyli się praktycznej obsługi wózka widłowego oraz teoretycznych podstaw jego użytkowania. Każda osoba miała możliwość samodzielnej jazdy wózkiem po placu manewrowym. W trzecim tygodniu uczestnicy zapoznawali się z komputerowym programem fakturującym.
Każdy posiadał swój komputer i pod przewodnictwem wykładowcy tworzył spis towarów, uaktualniał go oraz wystawiał faktury.
W ostatnim dniu odbył się egzamin, który wszyscy uczestnicy zdali pozytywnie. Każda osoba otrzymała certyfikat potwierdzający nowe kwalifikacje. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą uczestnikom na poszukiwanie pracy w nowych miejscach.

KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO I KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW FAKTURUJĄCYCH

Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne

Data publikacji: 2014-05-06

efs-logo

W dniach od 28.04.2014r. do 30.04.2014r. odbyły się wyjazdowe warsztaty readaptacyjne dla uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie.
Wzięło w nich udział 3 kobiety oraz 6 mężczyzn w wieku od 18 do 39 lat.
Warsztaty odbyły się w hotelu w Kudowie Zdroju. W czasie pobytu uczestnicy wzięli udział w zajęciach z psychologiem. Miały one na celu podwyższenie motywacji do działania, wzrost poczucia własnej wartości oraz nabycie umiejętności bycia asertywnym przez osoby biorące udział w projekcie.
Oprócz warsztatów z psychologiem uczestnicy mieli zapewnione dodatkowe atrakcje.
Wśród nich wymienić można wycieczkę do Kaplicy Czaszek w Czermnej, grill oraz turniej gry w kręgle.
Był również czas na kupienie pamiątek i zwiedzenie Kudowy Zdroju.
W ostatni dzień pobytu każda osoba otrzymała zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach z psychologiem.
Cała grupa wróciła z bagażem nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne Wyjazdowe warsztaty readaptacyjne

INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Data publikacji: 2014-03-21

efs-logo

SPRAWOZDANIE Z INDYWIDUALNYCH WARSZTATÓW TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
realizowanych w ramach projektu Bądź aktywny - uwierz w siebie
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Czytaj całość publikacji "INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY"

INDYWIDUALNE WARSZTATY TECHNIIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

Data publikacji: 2013-12-09

efs-logo

W dniach od 28.11.2013r. do 30.11.2013r. w Schronisku Pod Lipami w Jemielnie odbyły się Indywidualne warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy. Wzięło w nim udział 9 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet.
Uczestniczki podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym opracowały Indywidualny Plan Działania, z uwzględnieniem zdobytych już kwalifikacji zbudowały profil własnej drogi zawodowej oraz sporządziły własne CV i LM. Miały możliwość uzyskania informacji na temat jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić wniosek o dofinansowanie na jej rozpoczęcie.
Każda z uczestniczek otrzymała certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Od dnia 12 listopada 2013 roku ruszył kurs nauki prawa jazdy kat. B. Biorą w nim udział 2 bezrobotne kobiety. Planowany termin zakończenia kursu to 12 grudnia 2013 roku.

KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY

Data publikacji: 2013-12-09

efs-logo

Konferencja podsumowująca projekt systemowy pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie 2013 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Czytaj całość publikacji "KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY"

Załączniki:

 1. KONFERENCJA PODSUMOWUJACA PROJEKT SYSTEMOWY (plik ppt 18534KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2013-10-14

efs-logo Jemielno, dnia 14.10.2013r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia Indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

MOTYWATOR Paweł Adamski
ul. Podgórze 2
58 - 500 Jelenia Góra
Oferta złożona przez powyższego wykonawcę była zgodna z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i najlepiej spełniła kryterium oceny tj. cena - 100%.

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 11.10.2013 roku do godziny 1500 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. PSYCHE LOGOS Dagmara Derwich - Grzegorzewska
z siedzibą przy ul. Średnia 11, 64 - 100 Leszno
2. ESPIRA Pracownia Rozwoju Osobistego Ewa Godlewska
z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 10A, 56 - 100 Wołów
3. MOTYWATOR Paweł Adamski z siedzibą w Podgórze 2,
58 - 500 Jelenia Góra
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

Data publikacji: 2013-10-07

efs-logo

W dniach 23-09-2013-04-10-2013r sali Urzędu Gminy w Jemielnie odbyło się szkolenie zawodowe" Obsługa kas fiskalnych w ramach projektu systemowego pn. " Bądź aktywny- uwierz w siebie"

Czytaj całość publikacji "OBSŁUGA KASY FISKALNEJ "

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2013-09-26

efs-logo ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
Jemielno 30; 56 - 209 JEMIELNO
2. Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 85312320-8 usługi doradztwa
Przeprowadzenie indywidualnych warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy dla 9 uczestników projektu pn. Bądź aktywny - uwierz w siebie. Uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Jemielno, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 19 - 37 lat.

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 29KB)

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Data publikacji: 2013-08-14

efs-logo

SZKOLENIE - PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA
realizowane w ramach projektu systemowego Bądź aktywny - uwierz w siebie
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Czytaj całość publikacji "PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA"

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERAPODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

Data publikacji: 2013-06-20

efs-logo

WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

Czytaj całość publikacji "WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE"

WYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNEWYJAZDOWE WARSZTATY READAPTACYJNE

PROJEKT SYSTEMOWY 2013

Data publikacji: 2013-01-21

efs-logo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE OGŁASZA NABÓR CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM " BĄDŹ AKTYWNY- UWIERZ W SIEBIE"
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r

Załączniki:

 1. PROJEKT SYSTEMOWY 2013 (plik docx 63KB)