Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ

Wypłata świadczeń wychowawczych 500+ do dnia 20-go każdego miesiąca

Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu do dnia 25-go każdego miesiąca

Wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych do dnia 26-go każdego miesiąca