Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data publikacji: 2023-03-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik odt 28KB)
 2. Rodo (plik docx 17KB)
 3. Kwestonariusz (plik docx 14KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Data publikacji: 2023-02-22

 W związku z ogłoszonym  naborem na stanowisko Główny Ksiegowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wpłyneła
1 oferta spełniajaca wymagane kryteria.
Wybrano ofertę Pani  Elżbiety Pończocha

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Data publikacji: 2023-01-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Głównego  Księgowego nie wpłyneła żadna oferta.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY- OGŁOSZENIE VIII

Data publikacji: 2023-01-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy.

Załączniki:

 1. KLAUZURA (plik docx 17KB)
 2. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik docx 15KB)
 3. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)

Zabawa Andrzejkowa 24 listopada 2022

Data publikacji: 2023-01-30

Logo Senior +

Andrzejki to nasza polska tradycja, ale to nie tylko święto wróżb i czarów, ale także tańca i dobrej zabawy.

W klubie Senior + świętowaliśmy to swięto 24 listopada 2022 roku.

Seniorzy wraz z opiekunem klubu dzień wcześniej przygotowali potrawy w ramach zajęć kulinarnych. Na zabawę Andrzejkową została zaproszona kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Zagubień. Andrzejkowe wróżenie zakończyło się tradycyjnym laniem wosku. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Seniorzy chętnie śpiewali i brali udział w proponowanych zabawach. Andrzejki były wspaniałą odskocznią od codziennych trosk, dostarczającą wielu przeżyć i emocji, jak również okazją do zacieśniania więzów pomiędzy seniorami.

PrzygotowaniaPrzygotowaniaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawaZabawa

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Data publikacji: 2023-01-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Głównego  Księgowego nie wpłyneła żadna oferta.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY- OGŁOSZENIE VII

Data publikacji: 2023-01-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy.

Załączniki:

 1. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)
 2. OGŁOSZENIE (plik docx 15KB)
 3. KLAUZURA (plik docx 17KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Data publikacji: 2023-01-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Głównego  Księgowego nie wpłyneła żadna oferta

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY- OGŁOSZENIE VI

Data publikacji: 2023-01-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik docx 15KB)
 2. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)
 3. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik docx 14KB)

NABÓR NA STANOWISKO

Data publikacji: 2023-01-03

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZATRUDNI DWIE OSOBY NA STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY
 (stanowisko nie jest urzędnicze).

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik odt 25KB)
 2. KWESTIONARIUSZ (plik docx 11KB)

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI

Data publikacji: 2022-12-28

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku ogłoszonego zapytanie ofertowego na świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych - RODO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie wyłoniono ofertę Pani Natalii Ratajewskiej. 

                                                                                                   

 

                                                                                                     Kierownik GOPS

                                                                                                      Anna Zagubień

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Data publikacji: 2022-12-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Głównego  Księgowego nie wpłyneła żadna oferta

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY- OGŁOSZENIE V

Data publikacji: 2022-12-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy.

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik docx 15KB)
 2. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)
 3. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik docx 14KB)

Nabór na Opiekuna Klubu Senior + w Luboszycach

Data publikacji: 2022-12-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do składania ofert pracy na stanowisko Opiekuna Klubu Senior + w Luboszycach.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik odt 23KB)
 2. KWESTIONARIUSZ (plik doc 21KB)
 3. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik doc 12KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2022-12-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług inspektora ochrony Danych osobowych – RODO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie w 2023r.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 711KB)
 2. formularz ofertowy (plik pdf 445KB)
 3. obowiązek informacyjny (plik pdf 819KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Data publikacji: 2022-12-05

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Głównego  Księgowego nie wpłyneła żadna oferta

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY- OGŁOSZENIE IV

Data publikacji: 2022-12-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy

Załączniki:

 1. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)
 2. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik docx 15KB)
 3. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik docx 14KB)

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY- OGŁOSZENIE III

Data publikacji: 2022-11-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy

 

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik docx 15KB)
 2. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)
 3. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik docx 14KB)

Zostań rodzicem zastępczym

Data publikacji: 2022-11-15

 

                                                                     Zostań rodzicem zastępczym

                                                    „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

                                                                                                                                     Janusz Korczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Każde dziecko powinno mieć swój dom i wychowywać się w środowisku rodzinnym. Są jednak dzieci, które są osierocone, porzucone, zaniedbane.

Dzieje się tak z różnych względów losowych: rodzice nie żyją, porzucili swoje dzieci, bądź są niewydolni opiekuńczo – wychowawczo.

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która czasowo zapewnia opiekę dziecku, które nie może przebywać w środowisku rodziny biologicznej.

Rodzina zastępcza jest czasową formą sprawowania opieki nad dzieckiem.

Aby zostać rodzicem zastępczym nie trzeba rezygnować z pracy zawodowej. Rodzicem zastępczym może zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodziny zastępcze dzieli się na:

 1. Rodzina zastępcza spokrewniona, którą tworzą dziadkowie lub starsze rodzeństwo dziecka. W Powiecie Górowskim funkcjonuje 31 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 43 dzieci.

 2. Rodzina zastępcza niezawodowa, którą tworzy wujostwo dziecka lub osoby niespokrewnione z dzieckiem. W Powiecie Górowskim funkcjonuje 11 rodzin niezawodowych, w których przebywa 13 dzieci.

 3. Rodzina zastępcza zawodowa to taka rodzina, z którą PCPR zawiera umowę na pełnienie tej funkcji, w której umieszcza się więcej dzieci. W Powiecie Górowskim funkcjonuje 6 rodzin zawodowych, w których przebywa 40 dzieci.

 4. Rodzinny Dom Dziecka to również forma rodziny zastępczej, a prowadzenie takiej formy pieczy zastępczej odbywa się w drodze awansu i może w niej przebywać 10 i więcej dzieci. W Powiecie Górowskim funkcjonuje 1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywa 13 dzieci.

Wszyscy opiekunowie otrzymują pomoc finansową, co miesiąc rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022. 447 tj. ze zm.) świadczenie to jest, nie niższe niż kwota:

- 785 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej

- 1189 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka niezależnie od dochodu dziecka.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie wychowawcze 500 plus i świadczenie 300 zł. dobry start zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rodzina zastępcza może się również starać o przyznanie pomocy na: dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka jednorazowo, kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo, a w przypadku rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze partycypuje (refunduje) częściowo koszty utrzymania domu lub mieszkania oraz wypłaca wynagrodzenie za pracę.

Opieka nad dzieckiem trwa nie dłużej niż do uregulowania sytuacji prawnej dziecka i powrotu do rodziców biologicznych; nie dłużej niż do momentu adopcji dziecka; nie dłużej niż do 18 roku życia, a po osiągnięciu pełnoletności za zgodą rodziny zastępczej pełnoletni wychowanek może pozostać w pieczy zastępczej do 25 roku życia jeżeli kontynuuje naukę.

Każda rodzina zastępcza jest objęta wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Aby zostać rodziną zastępczą należy ukończyć szkolenie organizowane przez PCPR. Szczegółowe informacje o szkoleniu i rodzicielstwie zastępczym uzyskasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze przy ul. Armii Polskiej 8, 56 – 200 Góra w każdy poniedziałek od 8:00 – 16:00 lub od wtorku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00 lub pod numerem tel. 656500999.

Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dziecka. Pomóż stworzyć dziecku normalne dzieciństwo.

Kierownik PCPR w Górze

Bożena Merta

Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Data publikacji: 2022-11-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie  informuje, że Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

 

Poniżej podajemy Państwu link do ogłoszonego programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023

Data publikacji: 2022-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ,informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23-10-2022r  naborze do Programu " Asystent Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2023

Szczegóły Programu są zawarte na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy

Data publikacji: 2022-10-28

 

                                                                                  Jemielno dnia 28.10.2022r.

             

                          Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy

                                           w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko

urzędnicze- Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie do dnia 27.10.2022r. do godz. 15.00

wpłynęły dwie oferty.

Pierwsza oferta nie spełniła wymogów formalnych oraz wymogów zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko

Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie z dnia 18.10.2022r.

Wyłoniono ofertę Pani Nataszy Sieroń aplikacja Pani Nataszy Sieroń spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze

na stanowisko Głównego Księgowego.

 

 

 

                                                                                                      Kierownik GOPS

                                                                                                      Anna Zagubień

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 338KB)

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY- OGŁOSZENIE II

Data publikacji: 2022-10-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik docx 22KB)
 2. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)
 3. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik docx 14KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Data publikacji: 2022-10-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie informuje, że w wyniku  ogłoszonego naboru na stanowisko Głównego  Księgowego nie wpłyneła żadna oferta

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data publikacji: 2022-09-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Główny Księgowy

 

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik docx 22KB)
 2. KWESTIONARIUSZ (plik docx 14KB)
 3. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik docx 14KB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO

Data publikacji: 2022-09-16

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wypłata dodatku węglowego jest  zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
W myśl obowiązującego jeszcze art.2 ust.11 ww ustawy dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 
Gmina Jemielno do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych.
Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Dolnośląskiego .
Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-07-22

Szanowni Państwo,

informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie w dniu 22.07.2022r. będzie czynny do godziny 14 00
Za utrudnienia przepraszamy !

BEZPŁATNE BADANIE PRZESIEWOWE RAKA JELITA GRUBEGO

Data publikacji: 2022-07-21

Ruszyły bezpłatne testy w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego, dzięki którym możliwe jest ilościowe oznaczenie krwi utajonej w kale, niewidocznej gołym okiem.

Jest to badanie, które pozwala na wykrycie ewentualnych zmian w jelicie grubym w sposób najmniej inwazyjny. Gminie Jemielno przyznano 100 testów, które trafią do mieszkańców, ale w momencie większego zainteresowania programem będziemy starać się

o zwiększenie tej ilości.

W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć udział:

osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Jak pobrać test❓

Podstawą wydania testu uczestnikowi jest złożenie przez uczestnika kompletnej, prawidłowo i czytelnie wypełnionej ankiety, która jest dostępna na miejscu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie.

Po otrzymaniu wypełnionej ankiety uczestnika, GOPS wydaje zestaw testowy, który składa się z: instrukcji pobrania, nakładki higienicznej na toaletę, próbówki, woreczka na próbówkę, ulotki informacyjnej o kolonoskopii w ramach Programu Przesiewowego. Ilość testów jest ograniczona

Uczestnik potwierdza pobranie zestawu podpisując się własnoręcznie na liście.

Testy będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie.

Uczestnik przekazuje do GOPS niezwłocznie wykonany test.

Placówka wydaje wynik uczestnikowi. Możliwe jest wydanie wyniku osobie upoważnionej przez uczestnika (upoważnienie pisemne).

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

Więcej informacji udzielamy w dni robocze od 07:00 do 14:00 pod numerem telefonu: 666 133 769. ☎️

Zapraszamy do udziału w programie.

plakat

NABÓR NA STANOWISKO

Data publikacji: 2022-07-18

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNIE ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY
 (stanowisko nie jest urzędnicze).

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE (plik pdf 76KB)
 2. KLAUZURA INFORMACYJNA (plik pdf 131KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-06-27

Szanowni Państwo,

informujemy, że z powodu wysokich temperatur  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie
od dnia 27.06.2022r do 30.06.2022r będzie czynny do godziny 14 00,
zgodnie z Zarzadzeniem nr 6/2022r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie z dnia 27.06.2022r

Za utrudnienia przepraszamy !

Program Wieloletni " Senior +"- edycja 2022

Data publikacji: 2022-05-13

Logo Senior +

          Gmina Jemielno otrzymała na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „ Senior +”-
edycja 2022 dofinansowanie w wysokości  22 828,00 zł

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-04-20

Logo Wspieraj Seniora

Informujemy, że Gmina Jemielno za pośrednictwem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie przystąpiła do realizacji Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Program jest w całości finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Gmina Jemielno na realizacje działań otrzymała dofinansowanie w wysokości 18 104,61 zł

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej pod nr 65 544-71-63 lub zgłaszać potrzeby za pośrednictwem sołtysów, rodziny, sąsiadów .

W ramach programu 20 seniorów  zamieszkujących Gminę  Jemielno otrzyma tzw. opaski bezpieczeństwa  wraz z abonamentem do świadczenia kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki  na okres  do 31 grudnia 2022r.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...